ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Κ.Ε.Ε.Ε - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

1.ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ:
• Έκπτωση 30% για τις οφειλές - δικαιώματα ετών 2018, 2019, 2020, 2021.
Έκπτωση 10% για τις οφειλές – δικαιώματα έτους 2022.
• Επιπλέον έκπτωση 5% επί του συνόλου της οφειλής σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης ή 6 άτοκες δόσεις για οφειλές από 300 € έως 1.000€ / 9 άτοκες δόσεις για οφειλές από 1.000€ έως 2.000€ και 12 άτοκες δόσεις για οφειλές άνω των 2.000€ ( Ο ΦΠΑ του τιμολογίου εξοφλείται με την πρώτη δόση).
2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
• Υποβολή αίτησης προσχώρησης στη συμφωνία (Προδιατυπωμένο Έντυπο Αίτησης θα βρείτε στο site της Αυτοδιαχείρισης: www.autodia.gr
και στα Επιμελητήρια) με email στο email της Αυτοδιαχείρισης (info@automedia.gr ή pubperf@autodia.gr ) με συνημμένη βεβαίωση του Επιμελητηρίου ότι ο αιτών έχει εξοφλήσει τις οφειλές του για το τρέχον έτος προς το Επιμελητήριο.
• Καταβολή πρώτης δόσης πλέον του ΦΠΑ επί του τιμολογίου ή εφάπαξ εξόφληση μετά την θετική απάντηση της Αυτοδιαχείρισης.
• Σε περίπτωση που α/ εκκρεμεί αγωγή η μήνυση επιπλέον επιβάρυνση δικαστικών εξόδων 300,00€, β/ έχει εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης επιπλέον επιβάρυνση δικαστικών εξόδων 500,00€. (Δεν μπορεί να γίνει ρύθμιση για τα έτη που έχει εκδοθεί ήδη δικαστική απόφαση).
3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:
• Η συμφωνία ισχύει μέχρι τις 28.06.2023.
4.ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
• Στο site το Επιμελητηρίου: www.eviachamber.gr
και στο site της Αυτοδιαχείρισης: www.autodia.gr
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Γεροντίτης