Ανοίγει η ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και τράπεζες!


 Αύριο ανοίγει η νέα πλατφόρμα, όπου παρέχεται ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο έως 240δόσεις και σε τράπεζες έως420 δόσεις.