Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλιβερίου πιέζει προς πάσα κατεύθυνση για την παράταση της υποβολής του προγράμματος LEADER!


 Θέμα: Μείζονος σημασίας η χρονική παράταση στη λήξη υποβολής των αιτήσεων των προγραμμάτων LEADER στο Νομό και η σοβαρή ενίσχυση του Προγράμματος με επί πλέον χρηματοδοτικούς πόρους

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλιβερίου αφουγκραζόμενος τις ανάγκες των μελών του αλλά και των υπόλοιπων πολιτών της περιοχής έχει αντιληφθεί πως η διαδικασία των προγραμμάτων LEADER στο Νομό μας, των οποίων η προκήρυξη τους βρίσκεται σε εξέλιξη, αντιμετωπίζει δύο σοβαρά θέματα τα οποία χρήζουν μεγίστης προσοχής και άμεσων παρεμβάσεων:
Το πρώτο θέμα αφορά την ανάγκη σοβαρής ενίσχυσης του προγράμματος με επί πλέον χρηματοδοτικούς πόρους, θέμα που αφορά τις παρεμβάσεις σας στη Κεντρική Διοίκηση.
Το δεύτερο το οποίο είναι εξίσου μείζονος σημασίας αφορά παροχή γενναίας χρονικής παράτασης στη λήξη υποβολής των αιτήσεων. Τη διευκόλυνση συμμετοχής των ενδιαφερομένων, τη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας, και την απόλυτα ισότιμη αντιμετώπιση των υποψηφίων επενδυτών με τους συνυποψηφίους της χώρας αλλά και εντός των περιοχών ενδιαφέροντος, θέμα που άπτεται αποκλειστικά της δικής σας αρμοδιότητας.
Όσο αφορά το θέμα της παράτασης συντρέχουν πλήθος λόγων που την καθιστούν απαραίτητη. Πρώτα από όλα υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στη Προκήρυξη του προγράμματος για το οποίο συζητήσεις γινόντουσαν από το 2016.
Το άνοιγμα αυτού πραγματοποιήθηκε μια περίοδο την οποία θα μας επιτρέψετε να χαρακτηρίσουμε «άστοχη» αφού γνωρίζοντας τις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας της περιοχής μας είμαστε σε θέση να σας πούμε με σιγουριά πως τόσο στις αρχές Αυγούστου που άνοιξε το πρόγραμμα στη Νότια Εύβοια , όσο και στις αρχές Σεπτεμβρίου που άνοιξε για τη Βόρεια Εύβοια οι τοπικές υπηρεσίες οι οποίες σε πλήθος περιπτώσεων δεν έχουν το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για την εύρυθμη λειτουργία τους αντιμετωπίζουν πλήθος προβλημάτων λόγω των αδειών.
Θέλουμε δε να σας τονίσουμε ακόμη πως τα γραφεία που αναλαμβάνουν τις σχετικές μελέτες την εν λόγω περίοδο όπως και τα συμβολαιογραφικά γραφεία αντιμετωπίζουν έντονο φόρτο εργασίας. Σε όλα αυτά ήρθε να λειτουργήσει ακόμη πιο επιβαρυντικά η καλοκαιρινή έξαρση της πανδημίας του Covid 19. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά ήρθαν και οι πυρκαγιές οι οποίες άφησαν κυριολεκτικά και μεταφορικά καμένη γη στο πέραμα τους. Τις δύσκολες αυτές συνθήκες ήρθαν να συμπληρώσουν η πρόσφατη κακοκαιρία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την ήδη τραυματισμένη περιοχή μας.
Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να μην μπορέσει να υπάρξει σωστή ενημέρωση των πολιτών ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τόσο του προγράμματος όσο και της απαιτούμενης διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι.
Κατ’ επέκταση οι επενδυτές της περιοχής μας αδυνατώντας να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα έγγραφα και λειτουργώντας σε ένα καθεστώς άγχους για το αν και κατά πόσο θα προλάβουν ή όχι να υποβάλλουν τους φακέλους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν μια μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία βρίσκονται σε μεγάλο αναβρασμό.
Τα δε γραφεία τα οποία έχουν αναλάβει την ολοκλήρωση των σχετικών φακέλων δυσκολεύονται και σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να ανταπεξέλθουν εξαιτίας των ασφυκτικών χρονικών ορίων.
Δεχόμενοι καθημερινά πλήθος παραπόνων αναζητήσαμε τις αντίστοιχες προκηρύξεις Πανελλαδικά. Από τη μελέτη αυτών διαπιστώσαμε πως δεν φαίνεται να συντρέχει κάποιος λόγος θεσμικό-νομικής απαίτησης που η Εύβοια, ενώ η συγκυρία επέβαλλε να κάνει το εντελώς αντίθετο, προστρέχει να είναι η πρώτη που θα κλείσει το εν λόγω πρόγραμμα.
Ούτε οριζόντια υποχρέωση λήξης του Προγράμματος υπάρχει, (27/10 έως 15/12 το εύρος λήξης που έχουν πανελλαδικά προσδιορίσει οι Ομάδες Τοπικής Δράσης που διαχειρίζονται το πρόγραμμα )
Ούτε οριζόντια υποχρέωση διατήρησης συγκεκριμένου ανοιχτού διαστήματος της πρόσκλησης υπάρχει ( 52 έως 120 ημέρες το αντίστοιχο εύρος)
Κλείνοντας την επιστολή μας οφείλουμε να σας τονίσουμε για ακόμη μια φορά πως δεχόμαστε καθημερινά πλήθος παραπόνων ενδιαφερομένων που αδυνατούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εξαιτίας των άνωθεν θεμάτων. Η ένταξη τους σε αυτό κρίνεται μείζονος σημασίας για την οικονομική ευρωστία και σταθερότητα της περιοχής μας. Σας ζητούμε λοιπόν όπως προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επίλυση αυτών των σοβαρών θεμάτων που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη ολοκλήρωση του Προγράμματος στην Εύβοια.